SK | CZ | EN | DE | HU | PL

SR2 GREEN LINER

FRIGOLINE VUL a MAXI

PLOŠINOVÉ NADSTAVBY

VNÚTORNÉ IZOLÁCIE

Bootstrap Slider

História LAMBERET

Veľké priemyselné úspechy nikdy nevznikli náhodou.


V začiatku priemyselnej éry, teda v XIX. storočí a v prvej polovici XX. storočia podnikateľské dynastie boli veľmi časté.
V súčasnosti už nie sú tak časté, avšak každý svojim vlastným spôsobom sa zapísal do ekonomickej histórie Európy.


To bol prípad aj s rodinou LAMBERET v oblasti priemyselnej výroby nadstavieb na vozidlá, v ktorej sa stal jedným z hlavných hráčov v Európe. Zakladateľ Paul Lamberet bol predseda Group Holdingu. Od roku 1993 sa stal predsedom Philippe Lamberet. V roku 1990, kedy Philippe Lamberet nasledoval jeho otca ako hlava spoločnosti, ktorá získala prvenstvo v oblasti chladiarenských vozidiel, pokračoval v rodinnej tradícii, kde jej prvý kameň položil jeho dedko Marius Lamberet.  

Ale v skutočnosti to bol Paul Lamberet syn Mariusa, kto naozaj založil priemyselnú skupinu, ktorou je dnes LAMBERET. Paul Lamberet predvídal slávnu budúcnosť kompozitných materiálov, bol schopný prekonať riziká spojené s ich použitím pri výrobe nadstavieb a tak vytvoriť spoločnosť, špecialistu v izolovaných a chladiarenských vozidlách.

Na začiatku 3. tisícročia sa LAMBERET stal priemyselnou skupinou hodnou rešpektu. S obratom takmer 200 miliónov EUR, so 7500 predanými vozidlami a 1200 ľuďmi zamestnanými v troch výrobných závodoch, v piatich pridružených spoločnostiach, z ktorých štyri vykonávajú montáž a jedna dcérska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na služby a predaj jazdených vozidiel. Netreba zabudnúť na sieť viac ako 140 nadstavbárov, predajcov a distribútorov pokrývajúcich 30 krajín.